Mänskliga rättigheter


.

Alla människor har rätt till ett hem och tak över huvudet,
Oavsett ursprung och tillhörighet.

 

 


Accept, Adapt, Proceed